Hymn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y

Hymn

O li'l' lamb out in de col',,
De Mastah call you to de fol',
O li'l' lamb!
He hyeah you bleatin' on de hill;
Come hyeah an' keep yo' mou'nin' still,
O li'l' lamb!

De Mastah sen' de Shepud fo'f;
He wandah souf, he wandah no'f,
O li'l' lamb!
He wandah eas', he wandah wes';
De win' a-wrenchin' at his breas',
O li'l' lamb!

Oh, tell de Shepud whaih you hide;
He want you wlkin' by his side,
O li'l' lamb!
He know you weak, he know you so';
But come, don't stay away no mo',
O li'l' lamb!

An' af'ah while de lamb he hyeah
De Shepud's voice a-callin' cleah--
Sweet li'l' lamb!
He answah f'om de brambles thick,
"O Shepud, I's a-comin' quick"--
O li'l' lamb!

This poem appears in the following book(s):

Lyrics of the Hearthside